© M4c

Powrót do spisu

In The Year Of The Wolf W roku wilka
In the year of the wolf
all the world smelled good
In the snow and the ice
all the rest was blood
In the time of the tribe
we took a thousand lives
When I ran with the wolves
and the hunting was good

See me now, I was another
Not like me, when the wolves were brothers
See me now, you cannot know
The kind of food that made me grow

It was the wolf in me
Body and soul on fire
In the cold, full moon
Blood, red, desire
It was the wolf in me
You know it felt so true
The night I ran with the wolves
Tonight I come for you

In the year of the wolf
how could you ever know
There in the forest
I had teeth to show
In a different time
when the world was mine
When I ran as a wolf
and the sun burned low

See me now, I was another
Mean and vicious, fast and clever
See me now, you would not dream
The food I ate, the food that screamed

It was the wolf in me
And all my soul was fire
By the cold, full moon
Blood, red, desire
It was the wolf in me
I howled the cold night through
The year I ran as a wolf
Tonight the food is you

In the year of the wolf
all the tribe ran mad
On the frozen lake
and I left so glad
With tooth and claw
all your blood and more
When I ran with the wolves
and the hunt turned bad

See me now, this is not me
Not like the one, I used to be
See me now, you would not guess
A different heart raving in my chest

It was the wolf in me
When the world was cold
It was the life I lived
In the dark world below
It was the wolf in me
Crying and howling too
I was crying for the hunt
But I was hunting for you
W roku wilka
cały świat pachniał dobrze
W śniegu i lodzie
cała reszta była krwią
W czasach stad
odebraliśmy tysiące żywotów
Kiedy podążałem wraz z wilkami
a polowanie było udane

Spójrz na mnie teraz, byłem inny
Nie jak ja, gdy wilki były braćmi
Spójrz na mnie teraz, nie poznasz
Rodzaju pożywienia co tworzyło mnie

To był wilk we mnie
Ciało i dusza w ogniu
W chłodną pełnię księżyca
Krew, czerwień, pragnienie
To był wilk we mnie
Wiesz, jakie to rzeczywiste
Nocą kiedy biegłem z wilkami
Dziś wieczór przybywam po ciebie

W roku wilka
jak możesz to wiedzieć
Tam w lesie
Ukazywałem kły
w innym czasie
kiedy świat był mój
Kiedy biegłem jako wilk
a słońce z wolna płonęło

Spójrz na mnie teraz, byłem inny
Nikczemny i zawzięty, szybki i zwinny
Spójrz na mnie teraz, nawet nie śniłaś
To jedzenie, które spożywałem, było pożywieniem co krzyczało

To był wilk we mnie
A cała ma dusza była ogniem
Przy chłodnym, zachmurzonym księżycu
Krew, czerwień, pragnienie
To był wilk we mnie
Wyłem przez całą zimną noc
Rok, w którym biegłem jako wilk
Dziś wieczór pokarmem jesteś ty

W roku wilka
całe stado biegało jak oszalałe
Po zamarzniętym jeziorze
a ja czułem się taki dumny
Kłami i pazurami
Całą twoją krew i więcej
Kiedy podążałem z wilkami
a polowanie się nie powiodło

Spójrz na mnie teraz, to nie jestem ja
Nie jak ten, którym miałem być
Spójrz na mnie teraz, nie zgadłabyś
Odmienne serce bije w moją pierś

To był wilk we mnie
Kiedy świat był zimny
To było życie jakim żyłem
W mrocznym świecie uprzednio
To był wilk we mnie
Zawodzący i wyjący też
Skamlałem za polowaniem
Lecz polowałem na ciebie

tłumaczył Zły Wujek