© M4c

Powrót do spisu

Sword Of Glory Ostrze chwały
Listen,

Where are we to go from here in time,
you see the future, do you know,
What can you expect from years to come,
And what can you do now to make it so,

All of history is there for you,
All the deeds done in the world are mad
If you don't know what has gone before,
You'll just make the same mistake again & again & again.

Soldier, soldier, see where we were,
You have to know the story,
Older, colder, life isn't fair,
Got to grab the sword of glory,

If you can't see what bloody fools we were,
Then you were also born a bloody fool,
Listen to the hundred million dead,
They didn't know it, but they died for you,

All you know is that you're young & tough,
Don't you think those millions thought the same,
If you don't know where it all went wrong,
You'll just make the same mistake again & again & again.

Soldier, soldier, see where we were,
You have to know the story,
Older or colder, life ain't fair,
Got to grab the sword of glory,

Read the books, learn to save your life,
How can you find the knowledge if you don't,
All the brave men died before their time,
You'll either be a hero, or you won't,

Don't you realize the ony way,
Is see why all those brave men died in vain,
If all that slaughter doesn't make you sad,
You'll just make the same mistake again & again & again.

Soldier, soldier, see where we were,
You have to know the story,
Older or colder, life ain't fair,
Got to grab the sword of glory.
Posłuchaj,

Dokąd się udamy w czasie stąd,
Czy ty widzisz przyszłość, czy ty wiesz,
Czego możesz oczekiwać od przyszłych lat,
I co zrobisz, żeby było tak,

Całość historii czeka na ciebie tam,
Całość uczynków świata szalona jest,
Jeśli nie wiesz co straciło się,
Tę samą pomyłkę zrobisz znów i znów i znów.

Żołnierzu, żołnierzu, spójrz gdzie byliśmy już,
Powinieneś znać tą historię,
Starszy, rozsądniejszy, życie nie jest fair,
Trzeba zgarnąć ostrze chwały.

Jeśli nie widzisz jak durny był każdy z nas,
To i ty durniem urodziłeś się,
Wysłuchaj stu milionów martwych więc,
Nie wiedzieli tego, lecz ginęli dla takich jak ty,

Wszystko co wiesz to to, że ikrę masz,
Nie sądzisz, że tamte miliony tak myślały też,
Jeśli nie wiesz gdzie to wszystko poszło źle,
Tę samą pomyłkę zrobisz znów i znów i znów.

Żołnierzu, żołnierzu, spójrz gdzie byliśmy już,
Powinieneś znać tą historię,
Starszy, rozsądniejszy, życie nie gra fair,
Trzeba zgarnąć ostrze chwały.

Czytaj książki, ucz jak ratować życie swe,
Jak inaczej możesz znaleźć wiedzę nie czyniąc tego,
Wszyscy ci dzielni mężowie odeszli przed czasem swym,
Również ty możesz być bohaterem, chyba że nim nie pragniesz być,

Czy nie pojmujesz, że jedynym sposobem jest,
Poznanie czemu tylu dzielnych daremnie wytraciło się,
Jeśli ta cała jatka nie przygnębia cię,
Tę samą pomyłkę zrobisz znów i znów i znów.

Żołnierzu, żołnierzu, spójrz gdzie byliśmy już,
Powinieneś znać tą historię,
Starszy czy rozsądniejszy, życie nie gra fair,
Trzeba zgarnąć ostrze chwały.

tłumaczył Zły Wujek

Uwaga: Utwór inspirowany historią o legendarnej relikwi, włóczni świętego Maurycego (Heilige Lanze) zapewniającej właścicielowi zwycięstwo.