© M4c

Powrót do spisu

Sweet Revenge Słodka zemsta
Hello victims!

I can almost taste it,
It's the need to see you die,
You thought you had it made,
Well here's your final shock surprise,
How do you like it,
My unfaithful friend?
How do you like it?
How do you like my Sweet Revenge?

Turn the key in the door,
No one close to hear you scream,
You'll never imagine the pain,
Even in you're foulest dreams,
How do you like that
Invitation friend?
How do you like that?
That's what I call my Sweet Revenge

So sweet to see you,
Writhe and crawl and scream for life,
But I can't listen now,
I'm too busy with the knife,
I don't hear you laughing,
My dismembered friend,
I don't hear you laughing,
You don't like my Sweet Revenge
Witajcie ofiary!

Prawie czuję ten smak,
Chciałbym widzieć cię martwym,
Myślałeś, że ci się udało,
No cóż, oto na koniec niespodzianka,
Jak ci się to podoba,
Mój fałszywy przyjacielu?
Jak ci się to podoba?
Jak ci się podoba moja słodka zemsta?

Przekręć klucz w zamku,
Nikogo nie ma w pobliżu, by usłyszeć twój krzyk,
Nawet nie będziesz w stanie wyobrazić sobie tego bólu,
Nawet w najgorszym śnie,
Jak ci się podoba
To zaproszenie przyjacielu?
Jak ci się to podoba?
To jest to, co nazywam moją słodką zemstą

Jak miło cię widzieć,
Wijącego się, pełzającego i błagającego o życie,
Ale teraz nie chcę tego słyszeć,
Jestem zbyt zajęty moim nożem,
Nie słyszę twego śmiechu,
Mój rozczłonkowany przyjacielu,
Nie słyszę twego śmiechu,
Nie podoba ci się moja słodka zemsta

Uwaga: Jeden z moich ulubionych tekstów. Zwłaszcza końcówka jest świetna "Nie słyszę twego śmiechu, mój rozczłonkowany przyjacielu... nie podoba ci się moja słodka zemsta". Naprawdę świetne zakończenie.