© M4c

Powrót do spisu

Shoot You In The Back Strzelić ci w plecy
Western movies!

The riders ride, into the night,
Into the West, to see who's gun's the best,
They're all fools, to live by rules,
The rider wearing black,
He's gonna Shoot You In The Back

The horseman turns, the wound that burns,
The awful pain, the crimson rain,
Got realise, before he dies,
The rider wearing black,
You know he's gonna Shoot You In The Back

It's suicide, to live on pride,
You claim you own, your skin your bone,
Your own life, cuts you like a knife,
The rider wearing black,
He's gonna Shoot You In The Back

In the Western movies!
Westerny!

Pędzi jeździec, w środku nocy,
Na zachód, sprawdzić czyja spluwa jest lepsza,
Głupcami są ci, którzy żyją według reguł,
Jeździec ubrany na czarno,
Zamierza strzelić ci w plecy

Jeździec zawraca, a rana tak pali,
Potworny ból, karmazynowy deszcz,
Zrozumiał zanim umarł,
Jeździec ubrany na czarno,
Wiesz, że zamierza strzelić ci w plecy

Samobójstwem jest żyć dumnie,
Domagasz się swego, twoja skóra twoja kość,
Twoje własne życie, tnie cię jak nóż,
Jeździec ubrany na czarno,
Zamierza strzelić ci w plecy

W westernach!