© M4c

Powrót do spisu

Shake The World Wstrząśnij światem
Save me from this cold embrace
Hide me from the man in black
Take me from this dreadful place
Save my life, I break your back

Shake the world, I swear I know the world
And I know what it needs
I will make all hearts to break
I make all souls to bleed

Save me from the dogs of war
Roll away the door of stone
Raise me from the killing floor
Save myself I break your bones

Will you break, will you deserve the love you take
Can you survive the fall
Are you the one to save us
Or will you just enslave us
And will you face the Law?

Wake me from this dream of blood
Now before the murder starts
I would not help you if I could
Save my head I break your heart

Shake the world, I swear I hate the world
I smell its rotten breath
Blood and souls and mind control
The world desires our death
Shake the world, I swear I love the world
The world know what I crave
More confusion, abuse and disillusion
The world defiles the brave
Uchroń mnie przed tym chłodnym uściskiem
Ukryj mnie przed człowiekiem w czerni
Zabierz mnie z tego okropnego miejsca
Ocal me życie, ja skręcę ci kark

Wstrząśnij światem, przysięgam że znam ten świat
I wiem czego mu brak
Przyczynię się do złamania serc
Sprawię, że wszystkie duszę zakrwawią

Ocal mnie przed psami wojny
Odsuń te kamienne drzwi
Wynieś z tego miejsca kaźni
Ocal siebie, ja połamię kości twe

Czy się złamiesz, czy zasługujesz na dawaną miłość
Czy przetrwasz upadek ten
Czy jesteś tym co nas wyzwoli
Czy też tym kto nas zniewoli
I czy spotka cię za to sąd ?

Wybudź mnie z tego krwawego snu
Teraz, nim morderstwo zacznie się
Nie pomogę ci choćbym mógł
Ocal moją głowę, ja złamię serce twe

Wstrząśnij światem, przyrzekam że nienawidzę świata
Czuję jego przegniły oddech
Krew i dusze i kontrolę umysłów
Świat pożąda naszego zgonu
Wstrząśnij światem, przyrzekam że kocham ten świat
Ten świat wie czego chcę
Więcej zamieszania, nadużyć i rozczarowania
Ten świat dzielnych ma gdzieś

tłumaczył Zły Wujek