© M4c

Powrót do spisu

Sex And OutrageSeks i skandal
Seize the time
There's only minutes left to zero
Just got a little taste
I gotta get some more
Just me and you

Teenage, backstage, sex and outrage

It's like I got
An outboard motor in my bloodstream
And all you've done tonight
Is walk in through the door
No lie - all true

Teenage, backstage, sex and outrage

I think you know
Exactly what I'm trying to get at
The way you move yourself
Should be against the law
It's up to you

Teenage, backstage, sex and outrage
Zatrzymaj czas
Zostały minuty do końca
Spróbowałem tylko trochę
A już chcę więcej
Tylko ja i ty

Nastoletnia, za kulisami, seks i skandal

To tak jakbym miał
Silnik motorowy w krwiobiegu
I wszystko co zrobiłaś tej nocy
Jest jak przejście przez drzwi
Nie kłamię - to wszystko prawda

Nastoletnia, za kulisami, seks i skandal

Wydaje mi się, że wiesz
Dokładnie co próbuję dostać
Kiedy się tak poruszasz
Powinno być to niezgodne z prawem
To zależy od ciebie

Nastoletnia, za kulisami, seks i skandal