© M4c

Powrót do spisu

Poison Trucizna
People tell me you didn't know better,
Give me sermons 'bout the things I do,
Come to love 'em, even wrote letters,
You know I even asked it of you, I said,
I've been doing Poison,
I guess I poisoned my life,
I've been doing Poison,
It's better than marrying your wife

On the road, the pace is getting frantic,
Specially when your poisoned out your mind,
A flight of stairs is like swimming the Atlantic,
When you're poisoned, deaf, dumb and blind,
I take my poison,
I guess I poisoned my life,
Been doing Poison,
I wish I'd Poisoned my wife

My Father, he used to be a Preacher,
Never taught me nothing but scorn,
If I ever catch him on the street, yeah,
I'll make him wish he'd never been born,
He was Poison,
Guess he poisoned my life
He was Poison,
I wish my mother wasn't his wife, no!
Ludzie mówią, że nie miałaś racji
Prawiąc mi kazania na temat rzeczy które robię,
Pokochaj je, nawet pisz listy,
Wiesz, że nawet cię o to pytałem, powtarzałem,
Wytwarzałem truciznę,
I chyba zatrułem swoje życie,
Wytwarzałem truciznę,
Ale to lepsze niż ożenić się z twoją żoną,

Na trasie, tempo staje się szalone,
Zwłaszcza kiedy zatruwasz swój umysł,
Wejście na piętro jest jak przepłynięcie Atlantyku,
Kiedy jesteś struty, głuchy, ogłupiały i ślepy,
Biorę swoją truciznę,
I chyba zatrułem swoje życie,
Robiąc truciznę,
Mógłbym otruć swoją żonę

Mój ojciec był pastorem,
Nie nauczył mnie niczego, jedynie pogardy,
Jeślibym kiedykolwiek go spotkał, o tak,
Życzyłbym mu, by się nigdy nie narodził,
On był trucizną,
Myślę, że zatruł moje życie,
On był trucizną,
Chciałbym, by moja matka nie była jego żoną, o nie!

Uwaga: W tekście mamy wątki autobiograficzne. Zwłaszcza w ostatniej zwrotce, w której Lemmy ostro krytykuje swojego ojca (opuścił on rodzinę zaraz po narodzinach Iana i w ogóle się nimi nie interesował).