© M4c

Powrót do spisu

One Night Stand Jednorazowy numerek
One lucky devil that's me, gonna be my brand new rose,
Don't you look good I swear honey,
Show it wherever you go,
Talking, looking & thinking,
Keep me happy all day,
Love me tender, let me remember
When I get old & grey.

Love, at first sight, love with a travelling man,
I been a slut all my life,
Wish every night was a one-night stand.

You got a beautiful smile, the story of my poor life,
One look's worth a thousand words,
And that's the truth alright
Moving, touching & breathing,
Just trying to make some time,
Loving you honey, don't want your money,
Either your place or mine.

Love, at first sight, love with a travelling man,
I been a slut all my life,
Wish every night was a one-night stand.

Into your town like thunder, invasion of noise,
Come on down, stick around,
But honey don't bring no boys,
Crawling out of the badlands,
To rock the shape of your worlds
You'll see us seldom, so make us welcome,
I love American girls.

Love, at first sight, love with a travelling man,
I been a slut all my life,
Wish every night was a one-night stand.

Love, at first sight, love with a travelling man,
I been a slut all my life,
Wish every night was a one-night stand.

Love, at first sight, love with a travelling man,
I been a slut all my life,
Wish every night was a one-night stand.
Szczęśliwy diabeł to ja, będziesz moją nową zdobyczą,
Nie wyglądasz dobrze zapewniam cię skarbie,
Widać to gdziekolwiek się nie znajdziesz,
Rozmawiając, patrząc i myśląc,
Radujesz mnie przez cały dzień,
Kochaj mnie czule, niech zapamiętam,
Kiedy się już zrobię stary.

Miłość od pierwszego spojrzenia, miłość z obieżyświatem,
Byłem fleją całe życie swe,
Pragnę by każda noc jednorazowym numerkiem okazała się.

Prześliczny uśmiech masz, historia mego nędznego żywota,
Jedno spojrzenie warte tysiąca słów,
I taka właśnie jest prawda,
Poruszając, dotykając i oddychając,
Usiłując tylko zyskać czas,
Kochać cię skarbie, nie pragnąc twej forsy,
Z dwojga wybierasz mnie.

Miłość od pierwszego spojrzenia, miłość z obieżyświatem,
Byłem fleją całe życie swe,
Pragnę by każda noc jednorazowym numerkiem okazała się.

Spadam na twe miasto jak grom, inwazja hałasu,
Chodź no tu, uchwyć w pół,
Lecz skarbie nie bierz kolegów,
Przywlekłem się ze złej ziemi,
By zadrgał w posadach twój świat,
Ujrzysz nas nieczęsto, więc powitaj ciepło,
Uwielbiam amerykańskie dziewczyny.

Miłość od pierwszego spojrzenia, miłość z obieżyświatem,
Dziś wieczór cały twój świat,
Pragnę by każda noc jednorazowym numerkiem okazała się.

Miłość od pierwszego spojrzenia, miłość z obieżyświatem,
Dając z siebie wszystko dziś wieczór,
Pragnę by każda noc jednorazowym numerkiem okazała się.

Miłość od pierwszego spojrzenia, miłość z obieżyświatem,
Byłem fleją całe życie swe,
Pragnę by każda noc jednorazowym numerkiem okazała się.

tłumaczył Zły Wujek