© M4c

Powrót do spisu

Lawman Przedstawiciel prawa
Your evil eye, in the night,
Cruising low, flashing white,
There together, in the dark,
But it ain't no friend just another scared nark,
Lawman, I think you're a poor man

Every time you speak to me,
Makes it plain that you don't see,
What's really happening here,
You just confuse respect with fear,
Lawman, I think you're a poor man

I see you in the Crown Court,
Seems to me it's like a blood sport,
I know you live by a book of rules,
But anyone who needs a book is a fool,
Lawman, I think you're a poor man
Twe złe oko krąży nocą,
Podąża powoli, błyskając światłem,
Stoicie razem w ciemności,
Ale to nie jest twój przyjaciel, tylko jeszcze jeden przestraszony kapuś,
Myślę, że jesteś żałosnym człowiekiem, przedstawicielu prawa

Za każdym razem, gdy do mnie mówisz,
Potwierdzasz, że nie zauważasz
Co tu się naprawdę dzieje,
Po prostu nie rozróżniasz szacunku od strachu,
Myślę, że jesteś żałosnym człowiekiem, przedstawicielu prawa

Widuję cię na Crown Court,
To mi wygląda na krwawy sport,
Wiem, że żyjesz według zapisanych reguł,
Ale każdy kto ich potrzebuje jest głupcem,
Myślę, że jesteś żałosnym człowiekiem, przedstawicielu prawa