© M4c

Powrót do spisu

Iron FistŻelazna pięść
Dark night nothing to see
Invisible hand in front of me
Scared to death there's someone near
Scared to move but you can't stay here
You know me, evil eye
You know me, prepare to die
You know me, the snakebite kiss
Devil's grip, the Iron Fist

Flying horse don't make a sound
Flying hooves don't touch the ground
Walk in circle lose you track
Can't go on but you can't go back
You know me etc.

Moon eclipse and you know why
Ghost rider in the sky
Beast of evil devil's hound
Tooth and claw they pull you down
You know me etc.
W ciemną noc nie widać nic
Niewidzialna ręka pojawia się
Przerażony na śmierć, bo ktoś jest obok
Boisz się ruszyć, ale nie możesz tu zostać,
Znasz mnie, oko zła
Znasz mnie, przygotuj się na śmierć,
Znasz mnie, pocałunek węża
Uścisk diabła, żelazna pięść

Latający koń nie wydaje dźwięku
Kopyta w locie nie dotykają ziemi
Chodząc wokół tracisz cel
Nie możesz odejść, ale nie możesz też zawrócić,
Znasz mnie...

Księżyc zachodzi i wiesz dlaczego
Pędząca zjawa na niebie
Bestia zła, pies gończy diabła
Kieł i szpon ściągną cię w dół
Znasz mnie...

Uwaga: Evil eye - symbolizuje chciwość, zawiść, zazdrość.