© M4c

Powrót do spisu

Going Down Zmierzając w dół
Dr Rock is gonna shoot you full of rock & Roll,
We do it real good,
Loud & clear, we beat the drum,
We gonna make you run.
In the name of Rock & Roll, fire in the sky,
Going down, going down,

You can't mess with Dr Rock,
So don't you even try,
We run through the city, got everything we need,
We got all the aces & we got them up our sleeve,

Gonna see the Dr, take away your pain,
We do it real fine,
We say what we mean, we mean what we say,
We're gonna make your day,
In the name of Rock & Roll, fire in the sky,
Going down, going down,

You can't mess with Dr Rock,
So don't you even try,
We run through the city, got everything we need,
We got all the aces & we got them up our sleeve,

Crossing over rivers, over mountains, over seas,
Coming to rock your world,
Hear us scream, whatever can it mean,
We're gonna steal your girl,
In the name of Rock & Roll, fire in the sky,
Going down, going down,

You can't mess with Dr Rock,
That's right, don't you even try,
We run through the city, got everything we need,
We got all the aces & we got them up our sleeve,
Right now.
Doktor Rock postrzeli cię pełnym Rock & Rollem,
Robimy to tak jak trzeba,
Głośno i czysto, bijemy w bęben,
Sprawimy, że będziesz wiać.
W imieniu Rock & Rolla, ogień na niebie,
Zmierzając w dół, zmierzając w dół.

Nie możesz zadrzeć z Doktorem Rockiem,
Tak więc nawet nie próbuj,
Gnamy poprzez miasto, mamy wszystko co trzeba nam,
Mamy wszystkie asy i trzymamy je w rękawie,

Zobacz się z Doktorem, usunie twój ból,
Robimy to jak należy,
Mówimy to co myślimy, co mamy na myśli wiemy,
Wypełnimy twój dzień,
W imieniu Rock & Rolla, ogień na niebie,
Zmierzając w dół, zmierzając w dół,

Nie możesz zadrzeć z Doktorem Rockiem,
Tak więc nawet nie próbuj,
Gnamy poprzez miasto, mamy wszystko co trzeba nam,
Mamy wszystkie asy i trzymamy je w rękawie,

Przemierzając ponad rzekami, ponad górami, ponad morzami,
Przybywając by rozkołysać twój świat,
Usłysz nasz wrzask, cokolwiek to oznaczać ma,
Skradniemy ci dziewczynę,
W imieniu Rock & Rolla, ogień na niebie,
Zmierzając w dół, zmierzając w dół,

Nie możesz zadrzeć z Doktorem Rockiem,
To fakt, nawet nie próbuj,
Gnamy poprzez miasto, mamy wszystko co trzeba nam,
Mamy wszystkie asy i trzymamy je w rękawie,
Właśnie teraz

tłumaczył Zły Wujek