© M4c

Powrót do spisu

God Was Never On Your Side Bóg nigdy nie był po twojej stronie
When the stars fall down on me,
And the sun refuse to shine,
Then may the shackles be undone,
And all the old words, cease to rhyme.
If the skies, turn into stone,
It will matter not at all,
For there is no heaven in the sky,
Hell does not wait for our downfall,

Let the voice of reason shine,
Let the pious vanish for all times,
God's face is, hidden, all unseen,
You can't ask him what it all means
He was never on your side,
God was never on your side
Let right or wrong, alone decide,
God was never on your side.

See the ten thousand ministries,
See the holy righteous dogs,
They claim to heal
but all they do is steal,
Abuse your faith, cheal & rob.
If god is wise, why is he still,
When these false prophets
Call him friends,
Why is he silent, is he blind,
Will he see nothing in the end,

Let the sword of reason shine,
Let us be free of prayer & shrine
God's face is hidden, turned away
He never has a word to say
He was never on your side
God was never on your side
Let right or wrong, alone decide,
God was never on your side.
(No, No, No)

He was never on your side,
God was never on your side
Never, Never, Never, Never,
Never on your side,
God was never on your side,
Never on your side.
Kiedy gwiazdy spadają na mnie w dół,
A słońcu odechciewa lśnić,
Wówczas niech znikną jarzma,
I wszelkie stare słowa stracą sens,
Jeśli się niebo zmienia w głaz,
To znaczenia już nie będzie mieć,
Bo tam na niebie niebios brak,
Piekło nie czeka na nasz błąd.

Niech głos rozsądku przemówi więc,
Niech pobożny zniknie na zawsze raz,
Boże oblicze skryte, niewidoczne całkiem,
Nie możesz spytać co to wszystko znaczyć ma,
On nigdy nie był po twojej stronie,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie,
Czy robić dobrze czy źle, decyduj sam,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie.

Zobacz te dziesięć tysięcy kapłanów,
Zobacz te świętoszkowate psy,
Twierdzą że leczą,
Lecz wszystko co robią to kradną,
Nadużywają swej wiary, kantują i grabią.
Skoro bóg jest mądry, dlaczego milczy,
Kiedy ci fałszywi prorocy,
Obwołują go przyjacielem,
Czemu jest cicho, czy on oślepł,
Czy nie chce niczego widzieć już.

Niech miecz rozsądku przemówi więc,
Bądźmy zatem wolnymi od modlitwy i relikwi,
Boże oblicze ukryte, odwróciło się,
Nigdy nie miał do powiedzenia nic,
On nigdy nie był po twojej stronie,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie,
Czy robić dobrze czy źle, decyduj sam,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie,
(Nie, nie, nie)

On nigdy nie był po twojej stronie,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie,
Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy,
Nigdy po twojej stronie,
Bóg nigdy nie był po twojej stronie,
Nigdy po twojej stronie.

tłumaczył Zły Wujek