© M4c

Powrót do spisu

Fire, Fire Pożar, pożar
Foxy do you have a light?
You can you light me up tonight?
I'd like to see you burn me down,
Why don't you let me light your fire?
Why don't you let me stoke you higher?
Fire, Fire! Holocaust,
Fire, Fire! Given up for lost,
Fire, Fire! Strike one, strike two,
Fire, Fire! I'm a match for you

You're quick to learn,
I love to watch you burn,
Come any time I'll torch you out,
Only you can create the flame,
Only you can scorch my brain,
Fire, Fire! Conflagration,
Fire, Fire! Hellfire, damnation,
Fire, Fire! Strike six strike eight,
Fire, Fire! I think you're great

You can't put me out,
But there ain't no doubt,
You ain't nowhere near safe with me,
You ain't the first to turn me down,
You ain't the first to turn me round,
Fire, Fire! Big black smoke,
Fire, Fire! Ain't no joke,
Fire, Fire! Strike nine strike ten,
Fire, Fire! Strike out again
Lisiczko, czy masz ogień?
Czy możesz mnie rozgrzać tej nocy?
Chciałbym widzieć jak mnie palisz,
Czemu nie pozwalasz mi rozniecić twego żaru?
Czemu nie pozwalasz mi dorzucić do ognia?
Pożar, pożar! Zagłada,
Pożar, pożar! Poddaję się na zgubę,
Pożar, pożar! Uderzasz raz, uderzasz dwa,
Pożar, pożar! Jestem dla ciebie zapałką

Szybko się uczysz,
Uwielbiam patrzeć jak płoniesz,
Przyjdź kiedy chcesz, rozpalę cię,
Wyłącznie ty możesz wzniecić płomień,
Wyłącznie ty możesz wypalić mój mózg,
Pożar, pożar! Pożoga,
Pożar, pożar! Piekielny ogień, potępienie,
Pożar, pożar! Uderzasz sześć, uderzasz osiem,
Pożar, pożar! Uważam, że jesteś wspaniała

Nie możesz mnie zgasić,
Ale nie ma wątpliwości,
Nie jesteś nigdzie tak bezpieczna, jak przy mnie,
Nie jesteś pierwszą, która mnie odrzuca,
Nie jesteś pierwszą, która się odwraca,
Pożar, pożar! Duży czarny dym,
Pożar, pożar! To nie jest żart,
Pożar, pożar! Uderzasz dziewięć, uderzasz dziesięć,
Pożar, pożar! Uderzasz ponownie