© M4c

Powrót do spisu

Fast And Loose Rozpustny i lubieżny
Two o' clock in the morning baby,
I know it's late, I know it's late,
I'm dark and I like the night,
And I can make you feel alright,
I've been around for quite a while,
And I've learned how I can make you smile,
I know you won't refuse,
You know I'm Fast And Loose

Two o' clock in the morning sugar,
I know you're sleeping, you must be sleeping,
Why don't you invite me in?
Get yourself some original sin,
I'll wake you up, but stay in bed,
Don't get up, get down instead,
I don't need no excuse,
To like it Fast And Loose

No remorse

Two o' clock in the morning honey,
Let me in baby, let me in,
You know me, you know I'm wired,
I'm gonna stop you feeling tired,
I'm coming over and I won't be long,
Just let me finish writing this song,
I'm gonna blow your fuse,
I know you like it Fast And Loose
Druga w nocy, kotku,
Wiem że jest późno, wiem że jest późno,
Jestem ciemnością i lubię noc,
I mogę sprawić, że poczujesz się dobrze,
Byłem niedaleko przez jakąś chwilę,
I uczyłem się jak wywołać u ciebie uśmiech,
Wiem, że nie odmówisz,
Wiesz, że jestem rozpustny i lubieżny

Druga w nocy, słodka,
Wiem, że śpisz, na pewno śpisz,
Dlaczego mnie nie zaprosisz?
Wybierz sobie jakiś oryginalny grzech,
Obudzę cię, ale zostań w łóżku,
Nie wstawaj, zjedź w dół zamiast tego,
Nie potrzebuję pretekstu,
By polubić to rozpustnie i lubieżnie,

Żadnych wyrzutów sumienia

Druga w nocy, kochana,
Wpuść mnie kotku, wpuść mnie,
Znasz mnie, wiesz, że jestem szalony,
Zrobię tak, byś nie poczuła się zmęczona,
Nadchodzę i nie będę długo,
Tylko pozwól mi skończyć pisanie tej piosenki,
Zamierzam zdmuchnąć twój lont,
Wiem, że lubisz to rozpustnie i lubieżnie

Uwaga:"Fast and Loose" w zasadzie można przetłumaczyć też jako np. "Szybki i wyluzowany", ale zważając na samą treść lepiej brzmi tak, jak to napisałem. Zresztą te słowa mają też i takie tłumaczenia, tzn. Fast - szybki, rozpustny; Loose - wolny, luźny, swobodny, rozwiązły.