© M4c

Powrót do spisu

Down On Me Uwzięta na mnie
Sometimes there's nothing to say
in the hard times
Do you know me
or are we lost in the game
You can be a thousand to one
or you can die alone
There's no disgrace
when no one knows your name

Sometimes it hurts your heart
when you lose control
Do you see me
can I depend on you
You can be a soldier of love
or you can lose your soul
There's no time
to make sure it's all true

Give your blood and save me
Give your love and amaze me
I see you now
I know you see
Give a sucker an ever break
Another emotion to fake
Down on me
Down on me

Sometimes it makes you laugh
in the darkness
Do you feel it
don't tell me no lies
You can be a God or a Fool
it's your decision
Are you forbidden
you cant fight or die

Give your blood and save me
Give your love and amaze me
See it through
What can you be
Give a sucker an ever break
Another emotion to fake
Down on me
Down on me

Give your blood and save me
Give your love and amaze me
I see you now
And I know you see
Give a sucker an ever break
Another emotion to fake
Down on me
Down on me

Give your hands to hold me
Give your arms to enfold me
Say the word
Set me free
Bring me in out from the storm
Keep me safe from scorn
Down on me
Down on me
Czasami nie ma nic do powiedzenia
w trudnych chwilach
Czy znasz mnie
a może się pogubiliśmy w grze
Możesz być niczym tysiąc do jednego
lub też umrzeć samotnie
Nie ma w tym żadnej ujmy
kiedy nikt nie zna twego nazwiska

Czasami to rani ci serce
kiedy stracisz panowanie
Czy mnie widzisz
czy mogę liczyć na ciebie
Możesz być żołnierzem miłości
albo też stracić swą duszę
Nie ma czasu
by się upewnić czy to wszystko prawda

Oddaj swoją krew i mnie uratuj
Podaruj swoją miłość i mnie oczaruj
Teraz ciebie widzę
Wiem, że ty widzisz
Podaruj lizaka, choćby nadłamanego
Kolejna sfingowana emocja
Zawzięta na mnie
Zawzięta na mnie

Czasami to ciebie śmieszy
w ciemnościach
Czy to czujesz
nie opowiadaj mi kłamstw
Możesz być bogiem albo głupcem
to twoja decyzja
Czy jesteś zastrzeżona
możesz walczyć lub zginąć

Oddaj swoją krew i mnie uratuj
Podaruj swoją miłość i mnie oczaruj
Przyjrzyj się temu
Czym możesz być
Podaruj lizaka, choćby nadłamanego
Kolejna sfingowana emocja
Zawzięta na mnie
Zawzięta na mnie

Oddaj swoją krew i mnie uratuj
Podaruj swoją miłość i mnie oczaruj
Widzę ciebie teraz
I wiem, że i ty widzisz
Podaruj lizaka, choćby nadłamanego
Kolejna sfingowana emocja
Zawzięta na mnie
Zawzięta na mnie

Podaj ręce by mnie przytrzymać
Podaj ramiona by mnie objąć
Powiedz słowo
Wyzwól mnie
Wyprowadź mnie z burzy
Uchroń mnie przed pogardą
Zawzięta na mnie
Zawzięta na mnie

tłumaczył Zły Wujek