© M4c

Powrót do spisu

Death Or GloryŚmierć lub chwała
I saw the millions, the nake and the dead
I saw the city streets running bloody red
I saw a thousand bombers circle in the sky
I saw the firestorm fifty stories high

I saw a hundred thousand scream and burn
I saw the armored wheels grind and run
Universal soldier, doomed to live in hell
Fight and die forever, burn in bloody hell

Death or Glory, Death or Glory
March forever in the sound and fury
Death or Glory, Death or Glory
Blood and iron it's the same old story

I held the Iron Cross, first class with the swords
I marched with Hitler down the bloody road to war
I was at Jutland loading 'till the gun was hot,
Killed at Trafalgar without firing a shot

I was at Moscow, burning in my tank
I was at Shiloh, marching in the ranks
I was a Sturmbannfuhrer fighting in Berlin
I was a Russian hero dying for Stalin

Death or Glory, Death or Glory
March forever in the sound and fury
Death or Glory, Death or Glory
Blood and iron it's the same old story

I swung a saber and I was a young Hussar
I was a Cossack, fighting for the Czar
I was a Viking, Berserker from the North
A Roman Gladiator murdered just for sport

I was with Bonaparte I died at Waterloo
I was a Frankish Knight, a Polish Jew
I was a Spartan in the Trojan Wars
I was a warrior for Crazy Horse

Death or Glory, Death or Glory
March forever in the sound and fury
Death or Glory, Death or Glory
The Lone Survivor but no comfort for me
Death or Glory, Death or Glory
Executioner, Judge and Jury
Death or Glory, Death or Glory
Blood and Iron it's the same old story
Auf Stehen!!!
Widziałem miliony, nagich i martwych
Widziałem ulice miast we krwi
Widziałem tysiące bombowców krążących na niebie
Widziałem ogniową nawałnicę wysoką na pięćdziesiąt pięter

Widziałem sto tysięcy krzyczących i płonących
Widziałem pojazdy opancerzone miażdżące w biegu
Uniwersalny żołnierz, skazany na życie w piekle
Walczę i umieram na wieki, płonę w przeklętym piekle

Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Maszeruję na wieki przy dźwiękach i w furii
Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Krew i żelazo to ciągle ta sama historia

Dostałem Żelazny Krzyż, pierwszą klasę z mieczami
Maszerowałem z Hitlerem na krwawą wojnę
Byłem w Jutlandii ładując aż broń gorała
Zabity pod Trafalgar bez ani jednego wystrzału

Byłem pod Moskwą, płonąc w moim czołgu
Byłem pod Shiloh, maszerując w szeregach
Byłem Sturmbannfuhrerem walcząc w Berlinie
Byłem rosyjskim bohaterem umierającym za Stalina

Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Maszeruję na wieki przy dźwiękach i w furii
Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Krew i żelazo to ciągle ta sama historia

Wymachiwałem szablą i byłem młodym huzarem
Byłem Kozakiem, walczącym dla cara
Byłem Wikingiem, Berserkerem z północy
Rzymskim gladiatorem mordującym dla sportu

Byłem z Bonaparte, zginąłem pod Waterloo
Byłem frankijskim rycerzem, polskim Żydem
Byłem Spartaninem na wojnach trojańskich
Byłem wojownikiem u Szalonego Konia*

Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Maszeruję na wieki przy dźwiękach i w furii
Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Samotny ocalały ale bez pociechy dla mnie
Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Kat, sędzia i ława przysięgłych
Śmierć lub chwała, Śmierć lub chwała
Krew i żelazo to ciągle ta sama historia
Powstań!!!