© M4c

Powrót do spisu

Dead Men Tell No Tales Martwi nie opowiadają historii
This is it!

Breaking up or breaking through,
Breaking something's all we ever do,
Shoot straight, travel far,
Stone crazy's all we ever are,
But I don't care for lies,
And I won't tell you twice,
Because when all else fails,
Dead Men Tell No Tales

Shooting up away and back,
A bit of guts is all that you lack,
Far behind the stable door,
I know you've met that horse before,
But I don't care for sky,
And this sure ain't no lie,
At the end of all the tracks and trails,
Dead Men Tell No Tales

You used to be my friend,
But that friendship's coming to an end,
My meaning must be clear,
You know pity is all that you hear,
But if you're doing smack,
You won't be coming back,
I ain't the one to make your bail,
Dead Men Tell No Tales
To jest to!

Rozłam lub przełom,
Zawsze coś się dzieje,
Dajemy w żyłę, odjeżdżamy daleko,
Jesteśmy wciąż na haju,
Ale nie będę ściemniać,
I nie będę wam dwa razy powtarzać,
Ponieważ kiedy wszystko się skończy
Martwi nie opowiadają historii

Ciągle dajesz w żyłę,
Odrobina odwagi, to jest to czego ci trzeba,
Daleko od wrót stajni,
Wiem, że spotkałeś kiedyś konia,
Ale mnie nie obchodzą niebiosa,
A to znaczy, że nie kłamię,
Na końcu wszystkich ścieżek i dróg,
Martwi nie opowiadają historii

Zazwyczaj byłeś moim przyjacielem,
Ale ta przyjaźń dobiega końca,
Mój cel musi być jasny,
Zasługujesz na współczucie,
Ale kiedy bierzesz herę,
Nie powrócisz,
A ja nie chcę za to płacić,
Martwi nie opowiadają historii

Uwaga: Utwór zawiera kilka slangowych zwrotów dotyczących narkotyków takich jak ""shoot straight", "stone crazy", "doing smack". Nieco śmiesznie brzmi określenie "Far behind the stable door, I know you've met that horse before", co dosłownie brzmi "Daleko od wrót stajni, wiem, że spotkałeś kiedyś konia" i w zasadzie nie wiem jakby to inaczej przetłumaczyć. Ale generalnie chodzi o to, że ta osoba, do której są zwrócone te słowa gada na haju już jakieś pierdoły, o tym, że widzi coś czego nie powinna za bardzo widzieć. Może to być na przykład bóg, zwłaszcza, że w nastepnym wersie Lemmy śpiewa "Ale mnie nie obchodzą niebiosa".