© M4c

Powrót do spisu

Capricorn Koziorożec
A thousand nights, I've spent alone,
Solitaire, to the bone,
But I don't mind, I'm my own best friend,
From the beginning, to the end,
My life, my heart, black night, dark star, Capricorn

December's child, the only one,
What I do, is what I've done,
I realise, I get so cold,
When I was young I was already old,
My life, my heart, black night, dark star, Capricorn

I always knew, the only way,
Is never live, beyond today,
They proved me right,They proved me wrong,
But they could never last this long,
My life, my heart, black night, dark star, Capricorn
Tysiące nocy, spędziłem sam,
Samotnik, do szpiku kości,
Ale mam to gdzieś, jestem swoim najlepszym przyjacielem,
Od początku, aż do końca,
Moje życie, moje serce, czarna noc, ciemna gwiazda, Koziorożec

Grudniowe dziecko, jedynak,
To co robię teraz, jest tym samym co już robiłem,
Uświadomiłem sobie, to takie przerażające,
Że kiedy byłem młody, to już wtedy byłem starcem,
Moje życie, moje serce, czarna noc, ciemna gwiazda, Koziorożec

Zawsze wiedziałem, że jedyną drogą,
Jest żyć dniem dzisiejszym,
Czasem przyznawali mi rację, kiedy indziej nie zgadzali się ze mną,
Ale nie mogli nigdy trwać w tym dłużej,
Moje życie, moje serce, czarna noc, ciemna gwiazda, Koziorożec

Uwaga: Pierwszy tak osobisty tekst Lemmy'ego. Urodzony pod znakiem koziorożca jako jedynak. W zasadzie w każdej ze zwrotek jest interesujący wiersz - "samotnik... jestem swoim najlepszym przyjacielem", "kiedy byłem młody, to już wtedy byłem starcem", "jedyną drogą, jest żyć dniem dzisiejszym".