© M4c

Powrót do spisu

Bomber Bombowiec
Ain't a hope in hell,
Nothing's gonna bring us down,
The way we fly,
Five miles off the ground,
Because we shoot to kill,
And you know we always will,
It's a Bomber

Scream a thousand miles,
Feel the black death rising moan,
Firestorm coming closer,
Napalm to the bone,
Because, you know we do it right,
A mission every night,
It's a Bomber

No night fighter,
Gonna stop us getting through,
The sirens make you shiver,
You bet my aim is true,
Because, you know we aim to please,
Bring you to your knees,
It's a Bomber
Nie ma nadziei w piekle,
Nic nas nie ściągnie w dół,
Z kursu, którym lecimy,
Pięć mil nad ziemią,
Bo my strzelamy by zabić,
I wiesz, że będziemy to zawsze robić,
To jest bombowiec

Oddźwięk tysiąca mil,
Poczuj odgłos powstającej czarnej śmierci,
Burza ognia zbliża się,
Napalm pali kości,
Bo wiesz, że robimy to dobrze,
Misja każdej nocy,
To jest bombowiec

Żaden nocny strzelec,
Nas nie zatrzyma,
Syreny wywołają dreszcze,
Załóż się, że mój cel jest prawdziwy,
Bo wiesz, że zamierzamy
Rzucić cię na kolana,
To jest bombowiec