© M4c

Powrót do spisu

Bite The Bullet Pogodź się z tym
Stepping out, I'm leaving here,
No use crying, crying in my beer,
Enough's enough, believe it's true,
Bite The Bullet, I'm leaving you

Said goodbye, I left a note,
But I don't remember, just what I wrote,
The same old words, to say we're through,
Bite The Bullet, I'm leaving you

So that's the way it always ends,
Get sympathy from all your friends,
Seems there's nothing, nothing else to do,
Bite The Bullet, I'm leaving you
Odsuń się, ja tu zostaję,
Nie wylewaj łez, do mojego piwa,
Dosyć znaczy dosyć, uwierz w to,
Pogodź się z tym, zostawiam cię

Powiedziałem do widzenia, zostawiłem list,
Ale nie pamiętam, co właściwie napisałem,
Te same znane słowa, że między nami koniec,
Pogodź się z tym, zostawiam cię

Tak to zawsze się kończy,
Współczują ci wszyscy twoi przyjaciele,
Zdaje się, że nie ma nic, nic co można jeszcze zrobić,
Pogodź się z tym, zostawiam cię