© M4c

Powrót do spisu

I Don't Believe A Word Nie wierzę ani słowu
Don't talk to me, I don't believe a word
Don't try to make me feel alright
All the love in all the world
Is not enough to save my soul tonight
Don't be my friend I'm not a fool
Don't talk of things that we cannot see
When all the ones that sing the blues
Sometimes I think of how it used to be

I have seen the Devil laugh
I have seen God turn his face away
I have nothing left to lose
I have nothing left to say
I have seen the sky turn black
I have seen the seas run dry
I have nothing that is yours
I have nothing now that is not mine

Don't look at me your eyes are cold & hard
Don't wonder that I turn to you
All the grief in all the world
Is not enough to make me comfort you
Don't tell me lies, I'm not a dog,
Don't talk of love it seems to me
All the people that we rob
Sometimes I think of how they used me

I have seen the fires of Hell
I have seen Angels with flaming swords
I have nothing that is mine
I have much that could be yours
I have seen the eye of God
I have heard lies that are true
I have nothing for myself
I have nothing I would give to you

Don't say that word, I know it's only fools
Who do not know their fate is just
All the justice in the world
Is not enough to buy my faith & trust
Don't make that face I won't be pleased
Don't make a sideshow of yourself
All the people we released
Sometimes I think you're someone else

I have been where none have been
In the empty howling rooms
I have everything I need
I have everything you stand to lose
I have seen the diamond worlds
I have seen the shape of space
I have nothing but the world
I have nothing to take its place
I don't believe a word, I don't believe a word ...
Nie mów do mnie, nie wierzę ani słowu
Nie usiłuj polepszać mi samopoczucia
Cała miłość z całego świata
Jest niewystarczająca by ocalić mą duszę dziś wieczór
Nie bądź moim przyjacielem, nie jestem głupi
Nie rozprawiaj o rzeczach, których nie widzimy
Kiedy to wszystko nas przygnębia
Czasami myślę jakby to było

Widziałem roześmianego diabła
Widziałem jak bóg odwrócił oblicze swe
Nie pozostało mi do stracenia nic
Nie mam niczego więcej do dodania
Widziałem jak niebiosa poczerniały
Widziałem jak morza wyschły
Nie posiadam niczego twojego
Nie mam niczego co nie moje

Nie patrz na mnie, twoje oczy są zimne i bezwzględne
Nie dziw, że odwracam od ciebie się
Cały żal z całego świata
Nie jest wystarczającym żebym ciebie pocieszył
Nie mów mi kłamstw, nie jestem psem,
Nie opowiadaj o miłości jaką ją widzę
Wszyscy ludzie, których grabimy
Czasami myślę jak mnie wykorzystali

Widziałem ognie piekielne
Widziałem anioły z płomienistymi mieczami
Nie posiadam swojego już nic
Nie mam nic więcej co mogłoby twoim być
Widziałem oko boże
Słyszałem kłamstwa, które prawdą są
Nie mam dla siebie nic
Nie mam nic co mógłbym ofiarować ci

Nie wypowiadaj tego słowa, wiem że to tylko ściema
Którzby nie znał, że jego los przesądzony
Cała sprawiedliwość świata
Nie jest wystarczająca, by kupić moją wiarę i zaufanie
Nie rób tej miny, nie dam się ubłagać
Nie rób z siebie widowiska
Wszyscy ludzie, przed którymi się otwieraliśmy
Czasami myślę, że jesteś kimś innym

Byłem tam gdzie nie był nikt
W przestrzeni gdzie jedynie pustki krzyk
Mam to czego trzeba mi
Mam wszystko to co utraciłaś ty
Widziałem diamentowe światy
Krawędź kosmosu widziałem też
Nic nie posiadam tylko świat
Nie mam niczego co bym zamienić mógł
Nie wierzę ani słowu, nie wierzę ani słowu...

tłumaczył Zły Wujek